Cijene

Pristupačnost tokom cijelog dana

Cijene naših usluga se definišu po radnom satu bez obzira o kojoj vrsti usluge se radi. Formirane su u zavisnosti od vremenskog perioda tražene intervencije a detaljnije informacije možete vidjeti u nastavku.

08:00 – 17:00

Prvi radni sat sa dolaskom

30 KM+PDV

 

Drugi radni sat

15 KM + PDV

 

Treći radni sat – svaki naredni

10 KM + PDV

 

Očepljenje sudopera

60 KM – 80 KM + PDV

 

Očepljenje kanalizacije

80 KM – 100 KM + PDV

17:00 – 20:00

Prvi radni sat sa dolaskom

39,9 KM+PDV

 

Drugi radni sat

19,95 KM + PDV

 

Treći radni sat – svaki naredni

13,3 KM + PDV

 

Očepljenje sudopera

78 KM – 104 KM + PDV

 

Očepljenje kanalizacije

104 KM – 133 KM + PDV

20:00 – 22:00

Prvi radni sat sa dolaskom

45 KM+PDV

 

Drugi radni sat

22,5 KM + PDV

 

Treći radni sat – svaki naredni

15 KM + PDV

 

Očepljenje sudopera

90 KM – 120 KM + PDV

 

Očepljenje kanalizacije

120 KM – 150 KM + PDV

22:00 – 08:00

Prvi radni sat sa dolaskom

100 KM+PDV

 

Drugi radni sat

50 KM + PDV

 

Treći radni sat – svaki naredni

30 KM + PDV

Dodatne napomene

Važno je napomenuti da se navedene cijene odnose na usluge jednog servisera. Ukoliko je neophodna istovremena intervencija i drugog servisera na istoj lokaciji ta usluga se naplaćuje dodatnih 50% na postojeće cijene. Za intervencije koje zahtijevaju više od 5 (pet) radnih sati, cijena se dogovora po uvidu posla.