Cijene

Pristupačnost tokom cijelog dana

Cijene naših usluga se definišu po radnom satu bez obzira o kojoj vrsti usluge se radi. Formirane su u zavisnosti od vremenskog perioda tražene intervencije a detaljnije informacije možete vidjeti u nastavku.

08:00 – 17:00

Prvi radni sat sa dolaskom

50 KM+PDV

 

Drugi radni sat – svaki naredni

30 KM + PDV

 

Očepljenje sudopera

90 KM + PDV

 

Očepljenje kanalizacije

130 KM – 160 KM + PDV

17:00 – 20:00

Cijene u ovom terminu se

uvečavaju za 30% u odnosu na

redovne cijene od 08:00 do 17:00 sati.

20:00 – 08:00

Cijene u ovom terminu se

uvečavaju za 100% u odnosu na

redovne cijene od 08:00 do 17:00 sati.

Vikend i dani praznika

Cijene vikendom su za 50% skuplje

u odnosu na redovne u terminu

od 08:00 do 17:00h subotom,

a od 17:00h subotom pa do

ponedeljka do 08:00h cijene su

skuplje za 100% u odnosu na redovne

Dodatne napomene

Važno je napomenuti da se navedene cijene odnose na usluge jednog servisera. Ukoliko je neophodna istovremena intervencija i drugog servisera na istoj lokaciji ta usluga se naplaćuje dodatnih 50% na postojeće cijene. Za intervencije koje zahtijevaju više od 5 (pet) radnih sati, cijena se dogovora po uvidu posla.